Anasayfa > Günün Haberleri > Sitene ekle > Arşiv > İletişim > Künye > Reklâm
__________________________________________________________________________________________
Güncel -
Spor - Siyaset - Ekonomi - Medya - Polemik - Dünya - Teknoloji - Sağlık –Kültür Sanat- Eğitim – Röportaj – Reklâmlar

   Üyemiz Değilseniz! Tıklayın     KURDISTANA-BAKUR, NÛÇA NÛ (10) BÎJI KURDISTAN   Hüseyin Şahin:Körle yatan şaşı kalkarmış   KURDISTANA-BAKUR, NÛÇA NÛ (19) BÎJI KURDISTAN   KURDISTANA-BAKUR, NÛÇA NÛ (10) BÎJI KURDISTAN   KURDISTANA-BAKUR, NÛÇA NÛ (10) BÎJI KURDISTAN   Ezidi anne:Oğlum beni IŞİD’linin Facebook’undan buldu   Selahedîn Çelik:Dengdayîna gelî, PKK û Başûr   İbrahim Güçlü:Şêx Seîd Efendî Serokekî Kurdistanê û bawermend e…   KURDISTANA-BAKUR, NÛÇA NÛ (10) BÎJI KURDISTAN
Onur Yazarımız

Konuk Yazarlar

Ana Menü
 
Ana SayfaAna Sayfa
    Ana Sayfa

    Konu Başlıkları
    Haber Gönder
    Haberler
Diğer Başlıklar
    Evo UserBlock
    Yazarlar
    Site Haritası
    Haber Arşivi
    Yönetici Notu
    Reviews
    Tavsiye Et
    NukeSentinel
    İletişim Formu
    Sorularınız
Üyeler
    Üye Bilgileri
    Üye Hesabınız
    Üye Listesi
    Üye Grupları
    Özel Mesaj
Birlikte
    Forumlar
    Destekleyenler
    Anket
    Arama
Sayfa İstatistikleri
    Top 10
    İstatistikler
Linkler
    Yararlı Programlar
    Web Siteleri

Arama
 Bağış - Reklam
Sitemizin yaşaması ve daha iyi bir içerikle yayın hayatına devam etmesi için reklam ve bağışlarınıza ihtiyacımız var. Lütfen Buraya Tıklayarak bizimle ilişkiye geçin... Şimdiden teşekkür ederiz....

Top 10 Links
 

Günün Haberi
 
Bu gün için henüz önemli bir haber yok.


yarin

İbrahim Güçlü:PKK’da infazlara kim karar verir? Nedenleri? İnfazlar nasıl gerçekleşir?
-28.03.12


Meclis İnsan Hakları Alt Komisyonunda, “Devlet-PKK-Hizbullah Kürt Katliamı” hakkındaki görüşlerimi sözlü olarak 3 saat, yazılı olarak bir konsept kapsamında sunumumdan sonra; konuyla ilgili bilgiler fazlasıyla bana akmaya başladı.

Ayrıca bu konuyla ilgili olarak değerli yazılar yazılarak, araştırmalar yapılarak sorunun aydınlığa kavuşmasına yardımcı olundu.

Bu tarihten sonra, konuya ilişkin bana aktarılan bilgileri, yazılan yazılardaki ve araştırmalardaki infazları yeniden sentezleştirerek, kamuoyu ile paylaştım.

PKK’nın infazları ile ilgili en önemli kaynakların da, PKK’nın yayınları ve özellikle Serxwebûn Gazetesi olduğu rahatlıkla saptanabilir. Bunun yanında PKK’nın “Kongre” ismimi verdiği toplantılarda alınan kararlar da infazlarla ilgili önemli kaynak özelliğini taşımaktadır.

İnfazlara nasıl karar veriliyor?

PKK’de infazlar sorunu her zaman önemli, güncel bir konu olmuştur. Öcalan’ın açıklamaları ve PKK’nın yayınları incelendiği zaman, PKK’nın da infazlarını hiç gizleme gereği görmediği kolaylıkla saptanabilir.

Öcalan bu konuda İmralı’ya gelmeden önce gazetecilerin sorularına çokça muhatap oldu; gerekli cevapları verdi.

Öcalan, bu konudaki en kapsamlı, en sarih ve en bağlayıcı açıklamasını; Şubat 1999’dan sonra Türkiye’ye gelişinden sonraki yargılanması sırasında yaptı. Yargılaması sırasında, 15.000’den fazla insanı infaz ettiklerini açıkladı..

Öcalan, hem gazetecilere hem de mahkemeye infazlara nasıl karar verildiği konusunda da açıklamalar yapmaktan bir beis görmedi. Öcalan’ın açıklamasına göre: Önemli kişiler hakkındaki kararlara Öcalan karar veriyor. Ya da önemli kişiler hakkında PKK’nın diğer yetkilileri karar verdikleri zaman, bunların infazı Öcalan’ın onayından geçiyor.. Ama Öcalan’a göre “önemsiz” olan ya da halktan insanlar, gerillalar hakkında ise PKK’nın merkez, bölge, şehir, kasaba, köy ve diğer platformlardaki yetkilileri karar verebiliyorlar.

PKK’nın infazına karar verdiği önemli kişilerin de kimler olduğu konusunda somut bir kriter yok. Bu özel kişilerin seçiminde de, Kürtler olduğu zaman, bir sınırsızlık ve kritersizliğin geçerli olduğundan şüphe yok.

Türk generalleriyle ilgili kesin bir kriter ve hem de emredici bir kriter var. Öcalan’ın önemli gazetecilere yaptığı açıklamalarda, PKK’da birilerinin generallerin öldürülmesi konusunda verdiği kararları kesinlikle engellemiş. Bu konuyu, gelecek günlerdeki akıbetini ve devletle olan ilişkilerini gözeterek özellikle belirtme ve açıklama gereği görmüştür.

Öcalan ve PKK’nın değişik düzeylerdeki yetkilerinin infazı ettikleri insanların, “Halk Mahkemesi” denilen, hukukla ilgisi olmayan, olması da olanaklı olmayan, dünyadaki benzer uygulamalarıyla da aynılaşan ve örtüşen; şekli yargılamadan öteye de bir fonksiyonu olmayan mahkemeler tarafından da yapıldıklarının da ayrıca uzun bir hikâyesi var. Bu konu ayrıca incelenmeye değer bir konudur.

PKK infazlar nasıl yapılıyor?

İnfazlar, veriler, anlatılanlar, yazılanlar, PKK’dan kaçanların itirafları, vakıalar incelendiği zaman, tekil ve toplu şekilde yapılıyor.

Ayrıca, toplu infazlar, içim kanayarak ve insanlığımdan utanarak belirtiyorum ki, koyun ve büyük baş hayvan sürülerinin mezbahadaki uygulamalarını hatırlatıyor. Çünkü eldeki veriler, PKK 5. Kongresinde, yüzlerce muhalif olan ve olmayan PKK militanının, PKK’ya katılmak için gelen üniversite öğrencilerinin itibarlarının iadesi ve şehit kabul edilmelerinden, toplu ve insanlık dışı bir şekilde nasıl infaz edildikleri görülüyor.

İnfazların nedenler?

PKK’nın infazlarında birçok neden ileri sürülebilir. Bu infazların en büyük ve stratejik nedeni: Devlet tarafın PKK’nın operasyonal, hegemonik, kontrol amacıyla kurulmasının, gereklerini yerine getirmek. Kürt hareketini içerden kuşatmak, Kürt ulusal hareketini hedeflerinden uzaklaştırmak; Kürdistan’da iç çatışmalar yaratarak Kürt ulusal hareketini iç dinamiklerini parçalamak, Ulusal ayaklanmalar döneminde devletin Kürt yönetici sınıflarını tarih ve siyaset dışında tutma sürecini devam ettirmek, gerçekleştirilecek ve gerçekleştirilen katliamla Kürdistan’ı insansızlaştırmaktır.

Bu amaca bağlı alt nedenlere gelince: 1- Kendi dışındaki Kürt örgütlerini kendisi için engel görmesinden dolayı, o örgütlerin liderlerini, kadrolarını, taraftarlarını düşman ve engelleyici unsur görmek, onları infaza yönelmek. 2- Kürt kanaat önderlerini, yönetici sınıflarını (Beyleri, Ağaları, Şeyhleri, Aşiret reislerini, din adamlarını) engel gördüğünden, toplumsal iç dinamikleri parçalamak için; sıradan Kürt insanını kendisinden yana olmadığı gerekçesiyle infazlar yapmak, 3- Türk sol örgütlerini düşman kabul ettiğinden, onlardan lider kadroları infaz etmek, 4- Kendi içinde muhalif olan kişileri en büyük tehlike kabul ederek infaz etmesidir. Bu infazlar, en dramatik ve toplu infazlar olmuşlardır. 5- Kendi hegemonik amaçlarını için engel gördüğü, Kürdistan’ın diğer parçalarındaki örgütlerin liderlerini, kadrolarını, savaşçılarını öldürmek.

Bazen de, hatta çoğu zaman da bu sıraladığım “ulu gerekçelerin” hiç birini kriter olarak kabul etmeden, keyfi nedenlerle, infaza karar veren yetkilinin komplekslerini ve kıskançlık duygularını tatmin etmek için infazlar yapılıyor.

PKK’nın 5. Kongresinde, PKK tarafından itibarları iade edilen ve şehit kabul edilerek infazları itiraf edilen yüzlerce hatta binlerce kişiden bir büyük grup insanın durumu incelendiği zaman, PKK’nın infaz ve ölüm gerekçelerinin ne kadar keyfi olduğu görülür.

Zaten Lamia Baksi ve 67 arkadaşının küçük burjuva değerlerinden ısrar etmiş olmalarından; yani saçlarını taramak, belki de losyon kullanmak, kadın olarak kendi üstlerine ve başlarına dikkat ettikleri için öldürüldükleri de biliniyor.

Bütün faşist, otoriter, totaliter, devletlerde, rejimlerde ve örgütlerde de böyle olmuyor mu? Stalin, İttihat Terakkiciler, Hitlerciler, Baascılar, Humeyniciler, teokratistler, faşistler, Bonapartistler, Jaskobenler, Pol-Potcular ve benzerleri de milyonlarca insanı öldürerek, insanlık suçu işleyerek bunu insanlığa göstermediler mi?

PKK’nın 5. Kongresinde itibarları iade edilen ve şehit kabul edilen bir grup insanın listesini Yaşar Karadoğan Kardeşimin 20 Mart 2012 tarihli yazısından aktarıyorum.

“MARDİN EYALETİ:

1-Hawar: Saflara yeni katılmış olan bu şahıs, eve gitmek istemesi gerekçe gösterilerek cezalandırılmıştır. Yurtsever olarak ilanına..

2-Kemal (Kawsan köyü-Savur): Milislik yaptığı sırada kendisinin kanalından saflara sızan bir kontrayı bilinçli bir şekilde sızdırdığı gerekçe gösterilerek cezalandırılmıştır. Yapılan araştırmada böyle bir durumun olmadığı sonucuna varıldığı için şehit ilan edilmiştir.
3-Ahmet (Bismil): Bismil’de milislik yaparken, buradaki faaliyetin gelişmemesinin nedeni olarak gösterilip cezalandırılmıştır. Haksız yere cezalandırıldığından dolayı şehit olarak ilan edilmesini karar altına alır.
4-Zeki: Mardin’de yersiz bir şekilde cezalandırılmış olduğundan, yurtsever olarak ilan edilmesini karar altına alır.
5- Zeki(Burhan-Savur Cizre köyü): bazı arkadaşların haksız yere sürgüne gönderilmesinden etkilenerek akli dengesini yitirmiştir. Eve gönderilirse partiye zarar verir düşüncesiyle bölge yönetimi tarafından ölümle cezalandırılmıştır. Haksız bir cezalandırma olduğundan Mardin davasında itibarının iadesi istenmiştir. Bu öneri doğrultusunda şehit ilan edilmesini…
6- Şevger (Savur Deriş köyü): Yaşamdan etkilenerek eve gitme istemi üzerine kendisinden şüphelenildiği için saflardan kaçar. Ancak imkân olmasına rağmen düşmana gitmez. Daha sonra bölge güçleri tarafından yakalanarak ölümle cezalandırılır. Mardin davasında itibarının iadesi ve şehit ilan edilmesini…

Ayrıca geçen sürede yanlış yaklaşımlar veya çözümsüzlükler sonucu az sayıda da olsa intihar olayları ile kazalar yaşanmıştır.

“ DERSİM EYALETİ

Xıdır (Ovacık-Sefkan köyü): Milis olan bu şahıs ajan olduğundan şüphelenilerek cezalandırılmıştır. Yapılan araştırmada böyle bir durumun olmadığı ve haksız yere cezalandırıldığı ortaya çıkmıştır.

“ TOLHILDAN EYALETİ

Hacı Doymaz: Adıyamanlı yurtsever bir aileden olup, Terzi Cemal unsuru tarafından ajan olduğu iddiasıyla cezalandırılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu gerçek dışı olduğu anlaşılmıştır.

“ GAP EYALETİ

1-Mehmet özkul,Beşir (Bloka-Emrut şoförü)
2-Mehmet yavuz (Mazıdağ-Simali köyü): Kontra ve ajan olan şahısların verdiği yalan ifadelerden dolayı suçlanarak ölümle cezalandırılmışlardır. Mehmet Özkulu eyalet şehidi ilan etmiştir. Bunun onaylanarak, her iki şahsın da yurtsever olarak ilan edilmelerini,
3-Siverek-Karakoyun köyünden biri milis olan 4 kişi bir çocuğu düşmana teslim ettikleri gerekçesiyle ölümle cezalandırılmışlardır. Bu nedenle her dördünün de yurtsever olarak kabul edilmelerini...
4-Berxwedan: Eve gitmek için cezalandırılmıştır. Bu haksız bir uygulama olup, yurtsever olarak ilan edilmesini.

“ AMED EYALETİ

1- RAMAZAN (Ergani-Gisgis köyü): yanlışlık sonucu vurulmuştur. Yurtsever olarak ilan edilmesini.

2- Farqin, Azad, Mazlum, Şahin:Bu şahıslar şehit Haydar Karasungur eğitim kampında yeni savaşçı olarak eğitim görürken partiden uzaklaşan yönetimin yanlış yaklaşımları sonucu ajan oldukları öne sürülerek cezalandırılmışlardır. İade edilen itibarlarının onaylanmasına...

“ ERZURUM EYALETİ

Filit BULUT (Bulanık-Arıcak köyü): Bir aşiretin ileri gelenlerindendir. Hiçbir soruşturma yapılmadan, devletle işbirliği yaptığı gerekçesiyle cezalandırılmıştır. Bu nedenle yurtsever olarak ilan edilmesini..

“ BEHDİNAN EYALETİ

1- Şervan (Başkale): Rubarok eyleminin geri çekilmesinde BKC silahın taşımadığından dolayı başka bir yoldaşa vererek, onun silahını ve şehit düşen bir yoldaşın silahını almıştır. BKC silahını verdiği yoldaş şehit düşmüş ve silah alınamamıştır. Bu gerekçeyle eylem sonrasında hemen cezalandırılmıştır. Şehit olarak kabul edilmesini...
2- Zagros (K.Güney): Helena eyleminde görevini tam olarak yapamadığı için, bazı yoldaşların şahadetine neden olmuştur. Bu savaşçı suçu işlemiştir ama böyle bir cezayı da hak etmemiştir. Şehit olarak ilan edilmesini…
3- Hasan (D.Beyazit): 1991’de Xankurke’de ülke pratiğine gitme istemleri yerine getirilmeyerek kervancı yapılmıştır. Buna tepki olarak kendisini yaralamıştır. Bu olay gerekçe gösterilerek cezalandırılmıştır. Şehit olarak ilan edilmesini…
4- Rojhat(Serhat): 1993 yılı sonlarında saflara katılmıştır. Xankurke alanında kaçma teşebbüsünde bulunmasından dolayı ıslahevine konmuştur. Buradaki şartların olumsuzluğundan dolayı hastalanarak yaşamını yitirmiştir. Bundan dolayı şehit olarak kabul edilmesini…
5- Ferik ve Cafer adlı 2 kardeş (Çukurca-Marufan köyü), bir kardeşlerinin saflardan kaçması üzerine kendilerinin de kaçacağından şüphelenilerek cezalandırılmışlardır. Haksız yere cezalandırıldıkları için şehit olarak kabul edilmelerini...

“ GARZAN EYALETİ

1- Salih Kendal (Wan): 1994’te kaza ile vurulmuştur. Şehit olarak kabule edilmesini...
2- Sozdar(Siirt): 1991-1992 kışında haksız yere cezalandırılmıştır. İtibarının iadesi ve şehit olarak kabul edilmesini...
3- Neçirvan(Silvan): 1994 yılında alan özgülünde gelişen operasyonlar sonucu yıpranmış ve bunalıma girmiştir. Yönetimden de gerekli desteği görmeyince intihar etmiştir. İtibarının iadesi ve şehit olarak kabul edilmesini...’

Amed

ibrahimguclu21@gmail.com

Diyarbakır


Copyright © http://www.kurdistana-bakur.com Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2012-03-27 (980 Okuma)

[ Geri Dön ]


>Powered by Nuke-Evolution